International

Schlossgeist Poldi hält britische Flagge in der Hand

Welcome to the Children’s Museum Schönbrunn Palace – (hi)stories as a living experience!

Do you ever dream of slipping into the clothes and roles of children of the olden days and entering into the past?

In the Children’s Museum Schönbrunn Palace there’s so much interesting stuff to experience about the everyday life of the Imperial Family: How did they dress? How did they set the royal table? And what about hygiene? Everything in the twelve rooms on the ground floor of the palace is about life in the eighteenth century, that is, the time of Maria Theresa. Topics like hygiene and hairstyles, fashion, servants, toys, lessons, also food and eating habits, the table and table manners are all set out in the interactive stations in the rooms.

During the opening hours you can explore the museum any time on your own. The picture wheel shows you the differences between royal children and children from the people. You can play with toys from the olden days, learn the fan language – a super secret language – or  set the 'Royal Table'! And of course all visitors to the Children’s Museum have all the fun of our large costume and fancy dress corner waiting for them, and everyone can dress up as prince or princess.

Texts are provided in the exhibition rooms in the following languages: German, English, French, Italian, Hungarian, Spanish, Czech and Slovakian.

Opening hours
Daily from 10 am – 5 pm
(Ticket office closes at 4 pm)

The recommended age for children visiting the Children’s Museum Schönbrun Palace is between 3 and 12.
Children may visit the museum only when accompanied by an adult!

Schlossgeist Poldi hält slowakische Flagge in der Hand

Vitajte v Detskom múzeu zámku Schönbrunn – zažite dejiny a ich príbehy!

Snívaš niekedy o tom, ako sa zrazu ocitneš v oblečení a úlohách detí z minulosti a vnáraš sa do minulých dôb?

V Detskom múzeu zámku Schönbrunn možno objaviť veľa zaujímavých vecí z každodenného života cisárskej rodiny: Ako sa obliekali? Ako sa prestieralo na stôl cisára? Ako to vtedy bolo s hygienou? Dvanásť miestností na prízemí cisárskeho zámku ponúka veľa zaujímavostí o živote v 18. storočí, teda v čase panovania cisárovnej Márie Terézie. Témy ako hygiena a účesy, móda, služobníctvo, hračky, vyučovanie alebo jedlo a stolovanie sú tu pripravené príťažlivým spôsobom a ponúkajú interaktívne zážitky.

V čase otváracích hodín môžeš v múzeu objavovať zaujímavosti podľa vlastnej ľubovôle. Obrázkové koliesko Ti ukáže, aké rozdiely vtedy boli medzi deťmi cisára a deťmi z ľudu.  Môžeš sa zahrať s dobovými hračkami a naučiť sa skvelý tajný jazyk – jazyk vejára, alebo skúsiť, ako sa prestiera na „cisársky stôl“! Pre všetky návštevníčky a návštevníkov Detského múzea je k dispozícii samozrejme aj kútik s veľkým množstvom kostýmov, kde sa hocikto môže prezliecť za princeznú alebo princa. 

V priestoroch múzea sú k dispozícii texty v nasledovných jazykoch: nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine, maďarčine, španielčine, češtine a slovenčine.

Otváracie hodiny
Denne od 10.00 do 17.00 hod.
(pokladňa zatvára o 16. hodine)

Návštevu v Detskom múzeu odporúčame deťom vo veku od 3 do 12 rokov.
Deťom je vstup do múzea povolený len v sprievode dospelej osoby!

Schlossgeist Poldi hält tschechische Flagge in der Hand

Vítejte v Dětském muzeu na zámku Schönbrunn – kde se vyprávějí historky a ožívá historie!

Vítejte v Dětském muzeu na zámku Schönbrunn – kde se vyprávějí historky a ožívá historie!

Sníte někdy o tom, milé děti, že se náhle ocitnete v dávné minulosti, kde si na vlastní kůži budete moci vyzkoušet, jak žily děti té doby?

Dětském muzeu na zámku Schönbrunn se dozvíte mnoho zajímavých informací o každodenním životě císařské rodiny. Jak se děti i dospělí oblékali? Jak se prostírala císařská tabule? Jak se dbalo o osobní hygienu? V dvanácti místnostech v přízemí zámku je vše ve znamení životního stylu 18. století, tedy období vlády Marie Terezie. Témata jako hygiena, móda, účesy, služebnictvo, hračky, vyučování, jídlo a stolování jsou prezentována zábavnou interaktivní formou, která vyžaduje vaši aktivní spoluúčast.

Během otvírací doby se můžete kdykoli a na vlastní pěst vydat na objevnou cestu celým muzeem. Prostřednictvím obrázkového kola času zjistíte, jak velké byly rozdíly mezi dětmi císařskými a dětmi z prostých rodin. Můžete si hrát s historickými hračkami, naučit se tajnou „vějířovou mluvu“ nebo si můžete vyzkoušet, jak se prostírá císařská tabule! Největší zábavu pak zažijete ve velké šatně, kde jsou k dispozici dobové kostýmy, do nichž se můžete převléknout a proměnit se tak v krásné princezny a prince.

Ve výstavních prostorách najdete texty v následujících jazycích: v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, maďarštině, španělštině, češtině a slovenštině.
Návštěva Dětského muzea na zámku Schönbrunn se doporučuje pro děti ve věku od 3 do 12 let.

Otvírací doba
Denně od 10.00 do 17.00 hodin
(pokladna zavírá v 16 hodin).

Děti smějí absolvovat prohlídku jen s jednou dospělou osobou jako doprovodem!

 

Poldi mit italienischer Flagge

Benvenuti al Museo per i bambini al Castello di Schönbrunn – Vivere la storia e le storie!

Benvenuti al Museo per i bambini al Castello di Schönbrunn – Vivere la storia e le storie!

Hai mai sognato di indossare gli abiti dei bambini di una volta, di immedesimarti in loro e di immergerti in tempi passati?

Al Museo interattivo per i bambini al Castello di Schönbrunn ci sono tante cose interessanti da scoprire sulla  vita di tutti i giorni della famiglia imperiale: come ci si vestiva a quei tempi? Come si apparecchiava la tavola imperiale? Com'era l'igiene personale?

Il percorso che si snoda nelle dodici sale al pianterreno del castello è interamente dedicato alla vita nel Settecento, l'epoca di Maria Teresa. Argomenti come l'igiene personale e le pettinature, la moda, la servitù, i giocattoli, le lezioni scolastiche, il cibo e la tavola sono presentati in un avvincente allestimento con tappe interattive.

Durante l'orario d'apertura potrai esplorare individualmente il museo quando vorrai. Grazie alla “ruota del tempo” imparerai a riconoscere le differenze tra i rampolli imperiali e i figli dei popolani. Potrai giocare con i giocattoli di una volta, imparare il linguaggio del ventaglio (un appassionante linguaggio in codice) o apparecchiare la “tavola imperiale”! Tutti i piccoli visitatori del Museo per i bambini potranno ovviamente approfittare dell'angolo dei travestimenti, con tanti costumi a disposizione per trasformarsi in principini e principesse!

Nelle sale espositive si trovano testi informativi nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, ungherese, spagnolo, ceco e slovacco.

Orari d'apertura:

tutti i giorni ore 10-17

(ultimo ingresso alle ore 16).

La visita del Museo per i bambini al Castello di Schönbrunn è raccomandata ai bambini dai 3 ai 12 anni.

I bambini sono ammessi al Museo soltanto se accompagnati da un adulto!

Schlossgeist Poldi hält französische Flagge in der Hand

Bienvenue au musée pour enfants du château de Schönbrunn – vivre l'histoire et des histoires !

As-tu déjà rêvé de te glisser dans les vêtements et les rôles des enfants d’antan et de plonger dans les temps anciens ?

Au Musée pour enfants du château de Schönbrunn, tu découvriras une foule de choses intéressantes sur la vie quotidienne de la famille impériale. Comment s'habillait-on ? Comment dressait-on la table impériale ? Qu'en était-il de l'hygiène ? Les douze salles du rez-de-chaussée du château évoquent la vie au XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Thérèse. Les stations interactives te permettent d'approfondir de manière ludique des sujets tels que l'hygiène, les coiffures, la mode, les domestiques, les jouets, l'enseignement ou encore les repas et banquets.

Pendant les heures d'ouverture, tu peux à tout moment explorer le musée par toi-même. Une roue illustrée t'apprend ce qui différencie les enfants impériaux des enfants du peuple. Tu peux jouer avec les jouets d'autrefois, apprendre le langage de l'éventail - une subtile langue secrète - ou dresser la « table impériale » ! Toutes les visiteuses et tous les visiteurs du musée pour enfants peuvent aller fouiner dans notre coin costumes et déguisements et se transformer en prince ou princesse. 

Des textes en allemand, anglais, français, italien, hongrois, espagnol, tchèque et slovaque sont disponibles dans les salles d'exposition.

Horaires d'ouverture:
Tous les jours: 10h00 à 17h00 
(arrêté de caisse 16.h00)

La visite au musée pour enfants du château de Schönbrunn est recommandée aux enfants de 3 à 12 ans.
Pour visiter le musée, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte !

 

Schlossgeist Poldi hält ungarische Flagge in der Hand

Üdvözlünk a Schönbrunni kastély gyerekmúzeumában – történelem/történetek élményekben!

Üdvözlünk a Schönbrunni kastély gyerekmúzeumában – történelem/történetek élményekben!

Nyitvatartási idő - Családok és egyéni látogatók
A Schönbrunni Gyerekmúzeum naponta 10-től 17 óráig van nyitva (pénztári záróra 16 órakor).
 

Te is szoktál arról álmodozni, hogy belebújj a hajdanán élt gyerekek ruháiba és szerepeibe, és önfeledten átadd magad a régmúlt időknek?

Schönbrunni kastély gyerekmúzeumában sok érdekes dolgot fedezhetünk fel a császári család mindennapjairól: Hogyan öltözködtek akkoriban? Hogyan terítették meg a császári asztalt? Mi volt a helyzet a higiéniával? A kastély földszintjén található tizenkét teremben minden a XVIII. századi élet – tehát Mária Terézia kora – körül forog. A termekben az aktív részvételre invitáló állomásokon lenyűgözően dolgozták fel a higiénia és a frizurák, a divat, a cselédség, a játékok, az oktatás, az étkezés és a lakomázás témakörét.

Nyitvatartási időben saját magad is bármikor felfedezőútra indulhatsz a múzeumban. Egy képes kerék segítségével megtudhatod, mi a különbség a császár gyermekei és a nép soraiból származó gyermekek között. Játszhatsz az akkori játékokkal, megtanulhatod a legyező nyelvét, amely bámulatos titkos nyelvnek számít, vagy megterítheted a „császári asztalt“!

Természetesen a gyerekmúzeum valamennyi látogatója számára rendelkezésre áll a jelmez- és beöltöző sarok, és mindenki beöltözhet hercegnek vagy hercegnőnek.

A kiállítótermekben az alábbi nyelveken áll rendelkezésre tájékoztatóanyag: német, angol, francia, olasz, magyar, spanyol, cseh és szlovák

A Schönbrunni kastély gyerekmúzeumát 3–12 éves gyermekeknek ajánljuk.

Nyitvatartási idő - Családok és egyéni látogatók
A Schönbrunni Gyerekmúzeum naponta 10-től 17 óráig van nyitva (pénztári záróra 16 órakor).

Gyerekek csak felnőtt kíséretében látogathatják a múzeumot!  

 

Schlossgeist Poldi hält spanische Flagge in der Hand

Bienvenido al Museo Infantil del Palacio de Schönbrunn. Historia(s) para ser vivida(s).

Bienvenido al Museo Infantil del Palacio de Schönbrunn. Historia(s) para ser vivida(s).

¿Sueñas con jugar a ser como los niños del año de la pera, vestir sus trajes y adentrarte en tiempos pasados?

En el Museo Infantil del Palacio de Schönbrunn hay muchas cosas interesantes que descubrir sobre la vida cotidiana de la familia imperial. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo ponían la mesa en la corte? ¿Cómo era la higiene de esas personas? En los doce salones de la primera planta del palacio todo gira en torno a la vida del siglo XVIII, es decir, la época de la emperatriz María Teresa. Temas como la higiene, los peinados, la moda, los criados, los juguetes, el aprendizaje, la comida y las costumbres de mesa son objeto de actividades interactivas que se desarrollan en todas estas estancias.

Durante el horario de apertura podrás conocer el museo y pasearte por tu cuenta por sus salas. Unas ruedas con ilustraciones te permitirán conocer las diferencias que había entre los niños de la corte y los del pueblo. Puedes jugar con juguetes del año de la pera, aprender el lenguaje de los abanicos (un fascinante lenguaje secreto) o preparar la mesa a “la manera imperial”. El rincón de los disfraces está a disposición de todo(a)s nuestro(a)s visitantes, de manera que cualquiera tiene la posibilidad de disfrazarse de príncipe o princesa.

En las salas de exposición encontrarás descripciones en los siguientes idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, húngaro, español, checo y eslovaco.

Horarios de apertura

Todos los días 10:00 a 17:00 h (última entrada a las 16:00 h).

Se recomienda la visita al Museo Infantil para niños de entre 3 y 12 años.

Los niños solo pueden acceder al museo en compañía de un adulto.